Strandpaviljoen & Restaurant

Jeanzz

Jeanzz

Privacy Voorwaarden

ALGEMEEN
Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F., gevestigd aan Zaete 1A, 4318NB te Brouwershaven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacy verklaring is het laatst bijgewerkt op 26 januari 2022 en voldoet aan de gestelde voorwaarden, eisen en verplichtingen zoals gesteld in De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
CONTACT GEGEVENS
Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F.
Zaete 1A
4318NB, Brouwershaven
Telefoon: +31 (0)111-69 50 89
www.jeanzz.nl
FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
M. Salm (eigenaar) is de functionaris gegevensbescherming van Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. en te bereiken via e-mail en/of bovenvernoemd telefoonnummer.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam - Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat we (tijdelijk) gebruikmaken van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via e-mail.Wij zullen deze informatie dan verwijderen.
  MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
  Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
  Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F.) tussen zit.
  HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
  Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle bovengenoemde gegevens een bewaartermijn van maximaal 1 jaar of beperken deze tot de totale tijd inclusief voorbereiding en service (aftersales) die van toepassing / noodzakelijk zijn voor een activiteit (bijvoorbeeld een kortstondig eenmalig event) of eenmalige multimedia opdracht. De (persoons)gegevens van opdrachtgevers waar wij tenminste 2 opdrachten per jaar voor uitvoeren, blijven doorlopend bewaard tot maximaal 1 jaar na factuurdatum van de laatste opdracht.
  Aanpassen/uitschrijven voor onze (digitale) nieuwsbrief diensten: Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. E-mail adressen worden nooit aan derden verstrekt zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Wettelijk verplicht te bewaren gegevens zoals die wij mogelijk nodig hebben voor onze belastingaangifte, worden niet langer bewaard dan de wettelijke verplichting met een minimum van 1 jaar.
  DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
  Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. website(s) en/of aanverwante domeinen gebruiken wij alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens
  HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
  Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. neemt de bescherming van uw (privé)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail en/of bovenvernoemd telefoonnummer.